Invoeren van Recepten & Apple Watch op Neo

We zijn fier dat we kunnen aankondigen dat Neo naar Apple Watch komt. En voor diegenen die een Apple Watch hebben: we denken dat u ervan gaat houden.

Nu al kan u elke neoStat in uw woning zien, de Temperatuur aanhouden-functie gebruiken en het warm water een impuls geven. De Recepten op Neo is een heel nieuwe functie die uw interacties met uw verwarmingssysteem zal veranderen.

Met de Neo Apple Watch App kan u de huidige kamertemperatuur voor iedere kamer bekijken, u kan Temperatuur aanhouden inschakelen of een zone in de afwezigheidsmodus zetten.

Er wordt gezegd dat de meeste mensen gewoontedieren zijn die dezelfde taken steeds herhalen zonder zich af te vragen of er geen gemakkelijkere manier bestaat. Wel, met de Recepten op de Neo bestaat die echt…

Recepten op Neo werkt op iPhone en iPad en maakt het mogelijk om een reeks acties op voorhand te configureren. Een druk op een knop volstaat om ze te laten lopen.

Recepten kunnen voor een individuele kamer de volgende acties omvatten:

  • Activeer en Annuleer de afwezigheidsmodus
  • Gebruik Temperatuur aanhouden voor een bepaalde duur
  • Gebruik Temperatuur aanhouden tot… (tijd)
  • Annuleer Aanhouden
  • Gebruik een Timer Boost
  • Boost Activeer Profiel

Zodra u de acties geconfigureerd heeft, is uw recept klaar om gebruikt te worden waar en wanneer u wil. En wat meer is, u kan uw recepten laten lopen vanop uw Apple Watch.

Geo Locatie is geëvolueerd
Enkele maanden geleden lanceerden we de Geo Locatie op Neo. Nu zijn we trots om mee te delen dat we het controleniveau verder ontwikkeld hebben. Nu kan u beslissen wat er gebeurt als u thuis vertrekt of terugkeert door uw vertrek- en terugkeeracties te configureren.